• Hur går det till?

Nedan följer en liten vägledning om hur en försäljning av en lokal/råvind normalt sätt går till.

 


1,

Vi besiktigar lokalen/råvinden för att se om den uppfyller kraven att göra om till bostad.
Om det gäller en vind tittar vi på hur taken ser ut, hur det går att dra upp värme och vatten, om det inte finns hiss måste den frågan lösas eller söka dispens.

Om det gäller en marklokal tittar vi på om det behöver dräneras, markfukt, rörventiler som behöver flyttas och övriga tekniska saker för att den ska kunna byggas om till lägenhet och ev uteplats ?

Dagen krav på tillgänglighet är att alla nybyggda bostäder ska vara tillgängliga med rullstol. Det innebär att två trappsteg kan utgöra ett hinder för en bostad men oftast går det att lösa.


2,

Vi gör ett anbud som innehåller förutsättningarna för den anbudssumman som vi lämnat.
Där framgår tydligt vad som ingår och inte, meningen är att det inte ska komma upp eller innebära några extra kostnader på föreningen utöver det som är avtalat.

Mer detaljerat om åtaganden och skyldigheter upprättas i ett ombyggnadsavtal som båda parter ska godkänna.3,


3,

Om föreningen accepterar anbudet upprättas ett ombyggnads/upplåtelseavtal.
Där framgår tydligt vilka skyldigheter och förpliktelser respektive part har gällande ombyggnaden, när det ska vara klart och slutbesiktning osv.

Betalningsdatum skrivs in i avtalet, när föreningen tillhandahållit betalningen och avtalet är underskrivet övergår lägenheten ( ”lokalen” ) i våran ägo och vi börjar betala månadsavgift.

Det ska finnas med uppgifter på lägenhetsnummer, andelstal samt årsavgift.

Oftast stämmer föreningen av detta avtal med en egen jurist som oftast tillhandahålls av förvaltaren. Det händer att juristerna inte varit med om detta tidigare utan liknar det med en entreprenad vilket inte går att jämföra, i dessa fall brukar vi själva prata med juristen och förklara innebörden.


4,

Nu sätter vi igång och tar fram alla handlingar som behövs för att göra en bygganmälan.
För detta behövs följande:

Bygglovsritningar
Kontrollplan som ska innehålla organisation, underentreprenörer och hur projektet kommer genomföras samt en teknisk beskrivning.

Egenkontroll
Kvalitetsansvarig ( som är godkänd av stadsbyggnadskontoret och inte anställd hos oss ) Det är han som ska intyga att vi följer bygglovet och gällande regler.

Bygglovsritningar, här måste det finnas planritningar, sektionsritningar, fasadritningar samt situationsritning och ev konstruktionsritning.

När stadsbyggnadskontoret fått in alla handlingar brukar det ta ca åtta veckor under denna tid kallar stadsbyggnadskontoret till ett byggsamråd med våran kvalitetsansvarige, där går man igenom projektet och ser till att vi följer alla byggnormer och lagar.


5,

Efter byggsamråd utfärdas ett startbesked som innebär att vi får påbörja ombyggnaden.


6,

Information
Vi är tydliga med att informera alla boende samt avisera i god tid inför dagar då det förkommer mycket buller, vatten avstängningar osv.

I många fall kommer boende och hälsar på för att dom är nyfikna på vad som händer och hur det kommer bli.

Detta tycker vi bara är kul och har märkt att det i många fall blir ett samtalsämne i huset och skapar en ny gemenskap


7,

En ombyggnad för en lokal brukar ta ca 3-5 månader från startbesked beroende på hur många lägenheter som ska göras, 3-5 månader baseras på 1-2 lägenheter och 7-8 månader för en vindslägenhet


8,

Efter avslutade arbeten ska lägenheten slutbesiktigas, detta är inget krav från stadsbyggnadskontoret utan någon vi själva väljer att göra då vi vill lämna ifrån oss ett fullgott arbete och där det finns dokumenterat av en utomstående besiktningsman.

Föreningen kallas till besiktningen och förutom att besiktiga ytskikt och att lägenheten uppfyller alla krav på nybyggnation besiktigas även nya installationer som har med fastigheten att göra.

Ev fel och brister åtgärdas. I detta skede anmäler vi även lägenheten till lägenhetsregistret.

Alla nya lägenheter måste anmälas och få ett lägenhetsnummer, detta nummer är det som registreras hos myndigheterna och är inte att förväxla med föreningens register och nummer.


9,

Efter godkänd besiktning skickas alla intyg och dokumentation in till stadsbyggnadskontoret för att få ett slutbevis.

Innan slutbevis erhållits får lägenheten inte tas i bruk.

I detta skede går vi ut med lägenheten till försäljning, försäljningen sköts av mäklare och som vid alla andra försäljningar i föreningen ska den nya medlemmen godkännas.


10,

När slutbevis erhållits får föreningen en pärm med alla dokument så som Relationsritningar, intyg, egenkontroller, garantier osv.

Nu kan även lägenheten tas i bruk av den nya lägenhetsinnehavaren.

Meyer Inredning & Produktion är ett företag som enbart jobbar med att bygga om lokaler och råvindar till attraktiva lägenheter.

Detta gör att vi är väldigt effektiva och väl inarbetade på att jobba i fastigheter där det bor grannar och kraven på att hålla rent samt att störa så lite som möjligt är stort.

Vi jobbar med tydlig information till dom kringboende och aviserar i god tid för vattenavstängningar eller dagar det kommer utföras mycket störande arbeten.

Grannar är alltid välkomna in för att följa vårat arbete och vi tycker det är en viktig del för att underlätta relationerna och berörda vet vad som händer i deras hus.

Vi jobbar enbart med underentreprenörer som är certifierade inom respektive område:

-  Rör enligt Säkert vatten
-  Våtrum enligt Byggkeramikrådet
-  Elektriker enligt Elsäkerhetsverket
-  Målare enligt Målarmästarförbundet
-  Kontrollansvarig enligt SITAC
-  Konstruktör, Konkrete Rådgivande Ingenjörer i Stockholm
-  Arkitekt enligt SAR
-  Besiktningsman Team T, Jorma Tarri Godkänd enligt SBR
-  Allt byggavfall källsorteras.

Vi innehar miljöcertifiering och certifikat för heta arbeten samt innehar yrkesbevis

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.